Qelq i laminuar i sigurisë

Info

Qelqi i laminuar i sigurisë

Pllaka qelqi është një lloj qelqi sigurie, duke kombinuar dy fletë xhami me një ose më shumë fletë të rënda.

Brenda këtij procesi, qelqi nuk shpërbëhet në pjesë të rrezikshme një herë të thyer. Ka shume versione, për shembull: i pangjyrë, i mbuluar me brymë, i ngjyrosur ose me një shtresë të posaçme.

Prodhimi: Saint-Gobain, Sisecam, Guardian

Trashësia: 6mm – 20mm

Info

Qelqi i laminuar i sigurisë

Pllaka qelqi është një lloj qelqi sigurie, duke kombinuar dy fletë xhami me një ose më shumë fletë të rënda.

Brenda këtij procesi, qelqi nuk shpërbëhet në pjesë të rrezikshme një herë të thyer. Ka shume versione, për shembull: i pangjyrë, i mbuluar me brymë, i ngjyrosur ose me një shtresë të posaçme.

Prodhimi: Saint-Gobain, Sisecam, Guardian

Trashësia: 6mm – 20mm