NJË KOPANI E QELQIT QË MUND TI BESONI

_________________

NË PRONËSI TË FAMILJES DHE E UDHËHEQUR – FORMA GLASS KOMPANI

Forma Glass është një ndërmarje e specializuar në prerjen si dhe përpunimin e qelqit me standarde evropiane me makineri të sofistikuara dhe me një depo me siperfaqe prej 2000m2.

Me mbi 100 lloje të qelqit mund të gjeni në depon tonë.

Forma Glass gjithashtu bën edhe tregtinë e qelqit me shumicë si dhe pakicë. Mikpritja e klientit, kualiteti si dhe profesionalizmi në punë e bën kompaninë tonë lider në treg.

Forma Glass is a specialized company in cutting and glass processing with European standards with sophisticated machineries and a 2000m2 warehouse space.

With over 100 types of glass in our warehouse.

Forma Glass also makes wholesale and retail glass trade. Customer hospitality, quality and professionalism make the company a leader in the market.

  • Shërbim 100% 100%
  • Cilësi 100% 100%
  • Siguri 100% 100%
  • Profesionalizëm 100% 100%

• ZËVENDËSIM I QELQIT

• MBYLLJE TË HAPËSIRËS

• DRITARE DHE DYER TË BANIMIT

• MBYLLJE TË VASKËS DHE DUSHIT

• INSTALIM TË PASQYRES ME POROSI

• QELQ PËR DYQAN

• QELQ STREHË KUNDER ERËS

  • Shërbim 100% 100%
  • Cilësi 100% 100%
  • Siguri 100% 100%
  • Profesionalizëm 100% 100%

• ZËVENDËSIM I QELQIT

• MBYLLJE TË HAPËSIRËS

• DRITARE DHE DYER TË BANIMIT

• MBYLLJE TË VASKËS DHE DUSHIT

• INSTALIM TË PASQYRES ME POROSI

• QELQ PËR DYQAN

• QELQ STREHË KUNDER ERËS

Besueshëmria

Përmirësim, rimodelim ose thjesht zëvendësim të qelqit ekzistues?

Forma Glass Kompania ofron produkte që i përshtaten çdo nevoje nga modesti në fund të lartë.

Ne ofrojmë shërbime të plota të qelqit për klientët rezidencial dhe komercial dhe me cilësinë të fabrikës.

Dorëzimi

Forma Glass është një kompani profesionale me shërbim të plotë.

Ne instalojmë qelq dhe dritare rezidencial dhe komercial.

Ne jemi plotësisht të lidhur dhe të licencuar si kontraktues të qelqit.

Kujdesja

Ne tani ofrojmë një varg më të gjerë shërbimesh se kurrë më parë dhe kjo rritet çdo vit.

Tani jemi në gjendje të furnizojmë pothuajse të gjitha shërbimet e qelqit që shumica e njerëzve do të kanë nevojë.

N

Dush kabina dhe dyer nga qelqi me porosi

N

Tavolina nga qelqi në cdo madhësi dhe formë

N

Pasqyre në cdo madhësi dhe formë

N

Qelq të dyfisht

Shërbime

Residencial

Dritaret me alumin dhe me mbulesa nga druri: Ndërrimi i dritarëve dhe dyerve në përputhje me Efikasitetin e Energjisë Mbështetur me Garanci.

Zëvendësim të qelqit: Riparimi i panelit të vetëm dhe qelit të dyfishtë.

Komercial

Dyqan: (Zëvendësim,riparim, ndërrim ose rimodelim) Pllaka qelqi, njësitë e izoluara dhe Siguria

Muret: Qelqi strukturor dhe hyrja komerciale

Dyer: (Zëvendësim, riparim, ndërrim ose rimodelim) dritare në dyer, dritare anësore të dyerve, ditare mbi dyer, kundra zjarrit.

Qelqi: Materiale kundra zjarrit të vlerësuara nga zjarrfiksët. Qelq të brendshëm dhe Jashtëm.

Dush & Vaskë

Dush kabinë me porosi: (Zëvendësim,riparim, ndërrim ose rimodelim të dush dhe vaskë kabines)

Zgjedhje nga një shumëllojshmëri kornizash dhe pa kornizë, cilësi të lartë, me përfundim të ngjyrave me porosi.

Zgjedhja juaj e qelqit të pastër, starfik ose të errët.

Pasqyre, Tavolinë & Mbulojë

Pasqyra: Prerje në specifikimet tuaja për banjën tuaj ose vendin e punës me modele dhe përpunime të personalizuara.

Zëvendësim ose riparim i dyerve me veshje nga qelqi apo me pasqyre.

Tavolinë: Tavolinë nga qelqi e cilësisë së lartë në madhësi, formav, ngjyra dhe trashësisi te ndryshme.

Mbuloja: Zëvendësim të mbulojave të dyerve dhe dritareve.

Produktet

Qelq i llakosur

Qelq për dysheme

Qelq për ndarje

Qelq për kuzhinë

Dush kabinë