Qelq vandal

Info

Lustrim laminat rezistent ndaj vandalizmit prodhohet sipas standardeve të larta të performancës, duke shfaqur aftësinë për të shmangur thyerje, aktet e vandalizmit dhe grabitjet.

Niveli i rezistencës ndaj ndërhyrjes varet nga klasifikimi i çdo sistemi të petëzuar (në përgjithësi, sa më i lartë është pesha e sistemit, aq më i lartë është numri i filmave ndërlidhës dhe sa më e lartë është klasifikimi i sigurisë i lustrimeve të petëzuar).

Info

Lustrim laminat rezistent ndaj vandalizmit prodhohet sipas standardeve të larta të performancës, duke shfaqur aftësinë për të shmangur thyerje, aktet e vandalizmit dhe grabitjet.

Niveli i rezistencës ndaj ndërhyrjes varet nga klasifikimi i çdo sistemi të petëzuar (në përgjithësi, sa më i lartë është pesha e sistemit, aq më i lartë është numri i filmave ndërlidhës dhe sa më e lartë është klasifikimi i sigurisë i lustrimeve të petëzuar).