Qelq rezistent ndaj zjarrit

Info

Qelq i zjarrit në të vërtetë është një lloj i zbehtë i qeramikës. Falë vetive të saj (rezistente ndaj 800 gradë), përdoret aty ku egziston rreziku nga zjarri dhe kudo ku kërkohet rezistencë ndaj temperaturave shumë të larta.

Info

Qelq i zjarrit në të vërtetë është një lloj i zbehtë i qeramikës. Falë vetive të saj (rezistente ndaj 800 gradë), përdoret aty ku egziston rreziku nga zjarri dhe kudo ku kërkohet rezistencë ndaj temperaturave shumë të larta.