Qelq reflektues

Info

Qelqi reflektues është qelqi i ngjyrosur me veshje reflektuese të aplikuar në procesin e prodhimit.

Veshja është projektuar për të reflektuar rrezet e diellit dhe për të zvogëluar dritën e dukshme. Me shtresën marrim cilësi shtesë estetike dhe kufizojmë ngrohjen e dhomës.

Prodhuesit: AGC, Sisecam

Trashësia: 4mm – 8 mm

Info

Qelqi reflektues është qelqi i ngjyrosur me veshje reflektuese të aplikuar në procesin e prodhimit.

Veshja është projektuar për të reflektuar rrezet e diellit dhe për të zvogëluar dritën e dukshme. Me shtresën marrim cilësi shtesë estetike dhe kufizojmë ngrohjen e dhomës.

Prodhuesit: AGC, Sisecam

Trashësia: 4mm – 8 mm