Qelq i pastër

Info

Flakërimi i pastër është një tip bazë i qelqit që është produkt i përzierjes së të ashtuquajturës grup qelqi dhe mpiksja e qelqit të shkrirë në sipërfaqen e kallajit të shkrirë.

Xhami është pothuajse tërësisht i rrafshët, pa deformime ose defekte optike. Është materiali më i zakonshëm për përpunim të mëtejshëm.

Prodhuesit: Saint- Gobain, Guardian, Sisecam

Trashësia: 2-15 mm

Info

Flakërimi i pastër është një tip bazë i qelqit që është produkt i përzierjes së të ashtuquajturës grup qelqi dhe mpiksja e qelqit të shkrirë në sipërfaqen e kallajit të shkrirë.

Xhami është pothuajse tërësisht i rrafshët, pa deformime ose defekte optike. Është materiali më i zakonshëm për përpunim të mëtejshëm.